05/11/2021 tarihinde KVKK Başkanlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna istinaden hızlı ödeme sistemi kaldırıldığından, SMS Dogrulama yöntemi ile Borc Sorgulama ve Odeme islemlerinizi yapabilirsiniz yada Üye Girişi yaparak sicilinizle ilgili işlem yapabilirsiniz.
E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
03/05/202349Dilek ve TemennilerHaziran ayı olağan Meclis Toplantısının 07.06.2023 Çarşamba günü saat 17.30'da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
03/05/202348Kesin HesapPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUBelediyemizin "2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının" Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (b) bendi ile 64'üncü maddesine istinaden oy birliği ile karar verilmiştir.
03/05/202347Kardeş Şehir İşlemleriBASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ11 Haziran 2023 tarihinde kutlanacak "Sabantuy" bayramına katılmak üzere Tataristan Cumhuriyeti Agryz İlçesine gidilmesine, İlçemiz ve Agryz şehri ile ilişkilerin daha ileriye taşınması amacıyla Belediyemiz ile Agryz Belediyesi arasında "Kardeş Kent" ilişkisi kurulmasına ve Aktanysh şehri ile kardeşlik ilişkisi anlamında herhangi bir faaliyet olmaması, bu sebeple ilişkilerin istenen düzeyde sürdürülememesi nedeniyle kardeş kent ilişkisinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
03/05/202346Yer Tahsisi YapılmasıMUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜİlçenin Çay Mahallesi, Hüsnü Kalaycı Caddesi No:28 adresinde kain, Tapu-Kadastro'da Ada:69 Parsel:19 no'da Belediyemiz adına kayıtlı Arasta Çarşısı'nda yer alan 4 no'lu bağımsız bölümün "Kömür Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi" oluşturulması amacıyla 2 yıllığına bedelsiz olarak Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdürlüğü'ne tahsis edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
03/05/202345İmar Planı TadilatıİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜTezkereye konu imar planı tadilat talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonu'na havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
03/05/202344Şirket Sermayesinin ArtırılmasıÇAYBEL İMAR İNŞ.KÜL.TUR. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Belediye Şirketimiz Çaybel İmar İnşaat Kültür Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 4.000.000,00.-TL (dörtmilyonlira) olan sermayesinin 6.000.000,00.-TL'ye (altımilyonlira) yükseltilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
03/05/202343Kredi Kullanımı İçin İzin AlınmasıMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜEmekliye ayrılan 25 personelin toplam 9.241.434,99.-TL tutarındaki ihbar ve kıdem tazminatı ödemesinin yapılabilmesi için Kamu veya Özel Bankalardan kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili İller Bankasından Gayri Nakdi Kredi (Teminat Mektubu) alınmasına, bu konuda gerekli her türlü iş ve işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'nci maddesinin (d) bendine istinaden oy birliği ile karar verilmiştir.
03/05/202342Kredi Kullanımı İçin İzin AlınmasıMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜBelediyemizin harcamalarının finansmanı için İller Bankası, Kamu veya Özel Bankalardan 23.182.737,17.-TL'ye kadar kredi kullanılmasına, alınacak krediler için gerektiği takdirde İller Bankası'ndan teminat mektubu alınmasına ve krediye ilişkin her türlü işlemi yürütmeye Belediye Başkanı ve/veya yerine bırakacağı vekilinin yetkilendirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
03/05/202341Kesin HesapMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ"2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının" Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine ve Komisyon tarafından hazırlanacak raporun 2'inci oturumda görüşülmek üzere konunun 10'uncu madde olarak gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
03/05/202340Açılış ve YoklamaMeclis Üyesi Kaya GÜN telefonla arayarak, sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılamayacağını bildirmiş olup, yapılan oylama neticesinde mazeretinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 1