E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
06/10/202167Açılış ve YoklamaMeclis Katibi Serhat DERELİ'nin iş gezisi nedeniyle şehir dışında olacağından toplantıya katılamayacağına dair yazılı mazeret bildirdiği görülmüş, mazeretinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
06/10/202168İmar Komisyon Raporunun GörüşülmesiİMAR KOMİSYONUKonunun İmar Komisyonu'ndan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
06/10/202170YönetmelikTÜRLÜ İŞLER KOMİSYONUKonunun Türlü İşler Komisyonu'ndan geldiği şekli ile kabulü için yapılan işari oylamada; CHP Grubu tarafından 10 evet oyu, AK Parti Grubu tarafından ise 5 hayır oyu kullanıldığı görülmüş, oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiştir.
06/10/202171Durum TespitiSU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜİlimizde kurulacak olan "Filyos Vadisi İçme Suyu ve Altyapı Hizmet Birliği"ne ait 41 madde ve 8 sayfadan oluşan "Birlik Tüzüğü" Belediye Meclisinde okunmuş ve kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
06/10/202169İmar Planı TadilatıİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜOkunan tezkerede bulunan "İmar Planı Tadilat Talebinin" İmar Komisyonu'na havalesine, 6. gündem maddesi sonrasında toplantıya ara verilerek konu ile ilgili çalışma yapmak üzere İmar Komisyonu'na süre verilmesine, hazırlanacak Komisyon Raporunun 7. madde olarak gündeme eklenmesine ve Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı 2. oturumunda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
06/10/202172İmar Komisyon Raporunun GörüşülmesiİMAR KOMİSYONUKomisyon Raporunun İmar Komisyonu'ndan geldiği şekilde kabulüne, Meclisimizce uygun görülen ve hazırlıkları tamamlanan; 1/1000 ölçekli uygulama imar planımızın F28a07b4b nolu paftasında yer alan plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan plan değişikliklerinin İmar Kanununun 8. maddesi doğrultusunda onanmasına, ayrı ayrı oylama yapılarak oybirliği ile karar verilmiştir.
06/10/202173Dilek ve Temenniler2021 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 03.11.2021 Çarşamba günü saat 17.30'da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
01/09/202159Açılış ve YoklamaMeclis Katibi Çağatay YURTBAY ve Meclis Yedek Katibi Ahmet MALÇIK'ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile, AK Parti Grubunun "Uygulama İmar Planlarının Revize Edilmesi" konulu ek gündem talebinin gündeme alınmasının reddine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
01/09/202160İmar Komisyon Raporunun GörüşülmesiİMAR KOMİSYONU2 adet konu ayrı ayrı oylanarak komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
01/09/202162HibeMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ2 Adet İtfaiye Aracının şartsız bağış (hibe) olarak kabulüne ve bu konuda gerekli her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 3