05/11/2021 tarihinde KVKK Başkanlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna istinaden hızlı ödeme sistemi kaldırıldığından, SMS Dogrulama yöntemi ile Borc Sorgulama ve Odeme islemlerinizi yapabilirsiniz yada Üye Girişi yaparak sicilinizle ilgili işlem yapabilirsiniz.
E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
10/03/202319Tahsis Süresi UzatılmasıPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONURaporun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne, tahsis işleminin raporda belirtilen şartlar çerçevesinde yapılmasına, hazırlanacak protokolü imzalamaya ve konu ile ilgili her türlü iş ve işlemi yürütmeye Belediye Başkanının yetkilendirilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (e) bendine istinaden oy çokluğu ile karar verilmiştir.
10/03/202323Memur Kadro Derece DeğişikliğiİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜTalep edilen dolu kadro değişikliklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden geldiği şekli ile kabulüne ve buna göre Belediyemiz Memur Kadro Cetvelinde yer alacak kadro derecelerinin ekli çizelgeye göre düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
01/03/202318Açılış ve YoklamaMeclis Üyesi Ali AMİL telefonla arayarak yakınının cenazesi nedeniyle toplantıya katılamayacağına dair mazeret bildirmiş olup, yapılan oylama neticesinde mazeretinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
01/03/202321YönetmelikİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜİklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün atık yönetimi çalışmalarına yönelik usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanarak tezkere ekinde Meclisimize sunulan "Atık Toplayıcıları Yönetmeliğinin" incelenmek üzere Türlü İşler Komisyonu'na havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
01/03/202320YönetmelikİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜİklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün çalışmalarına yönelik usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanarak tezkere ekinde Meclisimize sunulan "Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin" incelenmek üzere Türlü İşler Komisyonu'na havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
01/03/202324Dilek ve TemennilerMeclisimizce yapılan müzakere neticesinde; Nisan ayı olağan Meclis Toplantısının 05.04.2023 Çarşamba günü saat 17.30'da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
01/03/202322Memur Kadro İptali/İhdasıİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜTeknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan 1 Adet (9) Dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet (1) Dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'nci maddesinin (L) bendine istinaden oy birliği ile karar verilmiştir.
01/02/202313Açılış ve YoklamaMeclis Katibi Çağatay YURTBAY telefonla arayarak önceden planlanmış işleri nedeniyle il dışına çıkacağından dolayı toplantıya katılamayacağına dair mazeret bildirmiş olup, yapılan oylama neticesinde mazeretinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
01/02/202314İmar Komisyon Raporunun GörüşülmesiİMAR KOMİSYONUİmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, raporun kabulü akabinde (1) ve (2) no'lu maddelerde belirtilen plan değişikliklerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (c) bendine istinaden Meclisimizce onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
01/02/202315Tahsis Süresi UzatılmasıMUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜBelediyemiz tasarrufunda bulunan ve halihazırda Çaycuma Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu tarafından çay bahçesi olarak kullanılan ekli krokide sarı ile işaretli 330m²'lik taşınmazın tahsis süresinin uzatılmasına, kullanım bedeli ve tahsis süresinin belirlenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 4