E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
01/06/202260Açılış ve Yoklamaİmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün; 01.06.2022 tarih ve 12679 sayılı "İmar Planı Tadilatı" konulu yazısının 4'ncü gündem maddesi altında görüşülmesine, 01.06.2022 tarih ve 12672 sayılı "İrtifak Hakkı İhalesi" konulu yazısının 8'nci madde olarak gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
01/06/202261Komisyona Süre VerilmesiİMAR KOMİSYONUİmar Komisyonunun ek süre talebinin kabulüne, raporun hazırlanması için Temmuz ayı Meclis Toplantısına kadar ek süre verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
01/06/202262İmar Planı TadilatıİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27.05.2022 tarihli, 12579 ve 12679 sayılı tezkerelerinde bahse konu üç adet imar planı tadilat talebinin İmar Komisyonu'na havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
01/06/202265Kardeş Şehir İşlemleriBASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜBosna-Hersek, Konjic Belediyesi ile "Kardeş Kent" olunmasına, bu iş için hazırlanacak her türlü protokolü/belgeyi imzalamaya ve gerekli iş ve işlemleri yürütmeye Belediye Başkanının yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
01/06/202264İhale İçin Encümene Yetki VerilmesiMUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜBelediye Konutları A2 - A3 - B1 - B3 - B4 ve B6 blok bodrum katlarında bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait 12 Adet natamam bağımsız bölümün kat karşılığı yapım/inşaat yöntemi ile ihale edilmesi ve Belediyemize bırakılacak bağımsız bölümlerin satışında Belediye Encümeninin yetkilendirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
01/06/202263Kredi Kullanımı İçin İzin AlınmasıMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜBelediyemizin yatırım harcamalarının finansmanı için İller Bankası veya Kamu ve Özel Bankalardan kredi kullanılmasına, krediye ilişkin her türlü işlemi yürütmeye Belediye Başkanı ve/veya yerine bırakacağı Vekilinin yetkilendirilmesine, kullanılacak krediler için gerektiği takdirde İller Bankası'ndan Teminat Mektubu alınmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
01/06/202266İhale İşleriİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçenin İstasyon Mahallesi'nde kain, Tapu-Kadastroda Ada: 600 Parsel: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ve 12 noda kayıtlı, mülkiyeti Hazineye ait toplam 5.286,53 metrekare taşınmazın irtifak hakkı ihalesine Belediyemizce katılım sağlanmasına, ihaleye ilişkin iş ve işlemleri yürütmeye Belediye Başkanı ve/veya Belediye Başkanı tarafından görevlendirilecek kişinin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
01/06/202267Dilek ve TemennilerTemmuz ayı olağan Meclis Toplantısının 06.07.2022 Çarşamba günü saat 17.30'da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
11/05/202256Açılış ve YoklamaBelediye Başkanı Bülent KANTARCI'nın görevli olarak il dışında olduğu, Meclis Üyesi Ali AMİL'in yakının cenazesi nedeniyle mazerete bildirdiği görülmüş, ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde, mazeretlerinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
11/05/2022571.Birleşim Tutanak Özetinin Okunarak OylanmasıYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMayıs ayı olağan Meclis Toplantısı birinci birleşimine ait "Tutanak Özetinin" okunduğu şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 3