Beni Hatırla
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarasi Konusu Müdürlük Özet İçeriği
04/10/201792Meclisin Toplantı Gün ve Saatinin BelirlenmesiBAŞKANLIK MAKAMI2017 yılı Kasım ayı meclis toplantısının 01.11.2017 Çarşamba günü saat 17:30'da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
04/10/201791İmar Komisyonuna HavaleİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03.10.2017 tarih ve 1004 sayılı tezkeresinde bahse konu edilen konunun; Belediye Meclisinde okunarak müzakere edilmesinden sonra yapılan oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 19.maddesine göre hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi 5.paragrafı "İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur", hükmü uyarınca incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
04/10/201790İmar Komisyonu kararının görüşülmesiİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ15.09.2017 tarihli imar komisyonu raporunun görüşülmesi. Oy birliği ile karar verildi.
04/10/201789İmar Planı Değişikliği OnanmasıİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03.10.2017 tarih ve 1005 sayılı tezkeresinde bahse konu edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planımızın F28.a.07.b nolu paftası ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızın F28.a.07.b.4.d_ F28.a.07.b.3.a _F28.a.07.b.3.b Nolu Paftalarındaki Plan Değişikliği Onama Sınırı ile gösterilen alanındaki plan değişikliklerinin3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.Maddesiile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (c) bendine istinaden onanmasına oy birliği ile karar verildi.
04/10/201788İhale İçin Encümene Yetki VerilmesiFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜİlçenin Çay Mahallesinde bulunan 2575 m2'lik alanda yapılması planlanan çay bahçesinin 10 yıl süreli yap-işlet modeli ile kiralanması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
04/10/201787Kredi Kullanımı İçin İzin AlınmasıSU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜSu Sinyalizasyon (Scada) Otomasyon Sistemi için kredi kullanılmasına bu konuda yapılacak her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
04/10/201786İhale İçin Encümene Yetki VerilmesiEMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜYeni Mahalle hudutları dahilinde yapımı devam eden "Belediye Hizmet Binası" B Bloktaki işyerlerinin 2886 sayılı Kanuna göre kiralanması ve Yönetmelik kapsamında satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine oyçokluyla karar verildi.
04/10/201785Açılış TutanağıBAŞKANLIK MAKAMIYasemin YAMAK ve Ali ALİBABAOĞLU'nun mazeretinin ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bir adet ek gündem talebinin kabulüne İttifakla
20/09/201784İmar Planı Değişikliği OnanmasıİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 15.09.2017 tarih ve 961 sayılı tezkeresinde bahse konu edilen 1/15000 ölçekli Nazım İmar Planımızın F28.a.07.b nolu paftası ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızın F28.a.07.b.3.a _ F28.a.07.b.3.b _ F28.a.07.b.3.c _ F28.a.07.b.3.d Nolu Paftalarındaki Plan Değişikliği Onama Sınırı ile gösterilen alanındaki plan değişikliklerinin3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.Maddesiile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (c) bendine istinaden onanmasına oy birliği ile karar verildi.
20/09/201783Açılış TutanağıBAŞKANLIK MAKAMIMetin GÜNEY, Ali ALİBABAOĞLU, Aziz AKYİĞİT ve İrfan KABUK 'un mazeretinin kabulüne İttifakla
12345678
Ziyaretci Sayisi : 2